Kaip finansuoti projektą?

Paraiškos pateikimas

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti Projekto finansavimą, prašomi užpildyti internetinę paraiškos formą skiltyje "Teikti paraišką". Paraiškoje prašoma nurodyti pagrindinę Juridinio asmens informaciją ir kontaktus, pateikti glaustą Projekto aprašymą. „Myriad Financing” sutelktinio finansavimo platformos atstovai, gavę pirminę informaciją, nedelsiant susisieks su pareiškėju dėl papildomos informacijos pateikimo ir tolimesnio Projekto svarstymo.

Projekto svarstymas

Gavus paraišką ir visus reikalingus dokumentus apie Projektą bei jo savininkus, Projekto svarstymas perduodamas mūsų finansų ekspertams. Vertinama visa pateikta dokumentacija, vyksta Projekto kreditingumo nustatymas pagal sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus patvirtintas Projekto savininkų patikimumo vertinimo taisykles.

Finansavimo kampanija

Po vertinimo Projektas talpinamas „Myriad Financing” sutelktinio finansavimo platformos svetainėje. Kartu su Projekto aprašu paskelbiama finansavimo kampanijos trukmė, finansavimo sumos tikslas bei kita informacija apie Projektą ir finansavimo sandorį. Projektu susidomėję investuotojai gali sudaryti finansavimo sutartis bei deponuoti investuojamas lėšas visos Projekto finansavimo kampanijos metu.

Svarbi informacija

„Myriad Financing” sutelktinio finansavimo platformoje projektai finansuojami išleidžiant bendrovės vertybinius popierius - akcijas arba obligacijas. Optimali projekto finansavimo suma prasideda nuo 100 000 EUR.