Sutelktinis finansavimas – šiuolaikinis požiūris į investavimo galimybes

Myriad financing – profesionali ir naujausiu teisiniu reguliavimu paremta sutelktinio finansavimo (angl. crowdfunding) platforma. Jos pagalba investuotojai gali paprasčiau pasiekti nekotiruojamų bendrovių leidžiamus vertybinius popierius – obligacijas ir akcijas, o projektų savininkai – didesnę finansavimo šaltinių auditoriją.

Myriad financing atveria alternatyvaus finansavimo galimybes, kurios leidžia vykdyti bendrovės plėtrą ir sumažinti kapitalo kaštus. Šioje sutelktinio finansavimo platformoje skelbiami tik profesionalų įvertinti projektai bei pateikiama visa su projektu susijusi informacija.

Investavimo galimybės

MYRIAD CAPITAL
MYRIAD FINANCING
Sandorio tipas Akcijos
Surinkta 200 €
Renkama 1,000,000 €

0 %